Wrocław, dnia 05.12.2013

Kompleksowa usługa ochrony mienia oraz utrzymanie czystości w budynku Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu.


Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ (PDF)
SIWZ (DOC)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pytania i odpowiedzi 1
info_z_zebr_wykon_zmiana_SIWZ.pdf
skan - wynik przetargu ochrona i sprzątanie.pdf


Wrocław, dnia 05.08.2013

Dostawa oprogramowania wraz z licencjami w ramach zadania: Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Centrum Technologii Audiowizualnej (CeTA) dla potrzeb profesjonalnego studia filmowego efektów specjalnych służącego profesjonalizacji zawodowej we Wrocławiu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 – ETAP I oraz dostawa oprogramowania wraz z licencjami na potrzeby działalności Centrum Technologii Audiowizualnej (CeTA) – ETAP II. CPV 48000000-8, 48219300-9, 48328000-3.


Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ-oprogramowanie
Ogloszenie o zmianie terminu 30.08.13
Zmiana siwz 30.08.13
Zalaczniki do siwz 30.08.13
Ujedolicony SIWZ 09.09.2013
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia 09.09.2013
Pytania i odpowiedzi I
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia 25.09.2013r.
Pytania i odpowiedzi II 25.09.2013r.
Zauktualizowany SIWZ 25.09.2013r.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wrocław, dnia 15.07.2013

Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych dla potrzeb Centrum Technologii Audiowizualnej (CeTA) w podziale na 2 zadania:

zadanie nr 1 - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania: Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Centrum Technologii Audiowizualnej (CeTA) dla potrzeb profesjonalnego studia filmowego efektów specjalnych służącego profesjonalizacji zawodowej we Wrocławiu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 – ETAP I oraz dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby działalności Centrum Technologii Audiowizualnej (CeTA) – ETAP II. CPV 30213000-5, 30213300-8.

zadanie nr 2 - Dostawa urządzeń peryferyjnych w ramach zadania: Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Centrum Technologii Audiowizualnej (CeTA) dla potrzeb profesjonalnego studia filmowego efektów specjalnych służącego profesjonalizacji zawodowej we Wrocławiu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. CPV 30232100-5.


Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ cz.1
SIWZ cz.2
SIWZ cz.3
SIWZ cz.4
SIWZ cz.5
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ujednolicony tekst SIWZ 09.08.2013r.
pytania i odpowiedzi
ogłoszenie dodatkowych informacji
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20.08.2013r.
Pytania i odpowiedzi 2
Ujednolicony siwz 20.08.2013r.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wrocław, dnia 26.06.2013

Remont i docieplenie elewacji budynku A CeTA wraz z przejazdem.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
SIWZ
STWIORB
Ceta przedmiar
PW.ZIP
ogłoszenie o zmianie terminu.pdf
pytania i odpowiedzi.pdf
zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.pdf
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wrocław, dnia 13.03.2013

Dostawa wraz z instalacją systemu teleinformatycznego w ramach zadania: Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Centrum Technologii Audiowizualnej (CeTA) dla potrzeb profesjonalnego studia filmowego efektów specjalnych służącego profesjonalizacji zawodowej we Wrocławiu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. CPV 32420000-3, 32424000-1.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Pytania i odpowiedzi 2
Załącznik nr 1 do pytań i odpowiedzi 2
Pytania i odpowiedzi
Załącznik nr 2 do pytań i odpowiedzi
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Wytyczne do modernizacji sieci teleinformatycznej
Ujednolicony tekst SIWZ (28.03.2012)
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja o zebraniu wykonawców

Wrocław, dnia 19.02.2013

Leasing fabrycznie nowego samochodu osobowego z opcją wykupu dla Centrum Technologii Audiowizualnych”. CPV 66140000-3, 34110000-1.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Dokumenty finansowe firmy
SIWZ

Wrocław, dnia 05.02.2013

Leasing fabrycznie nowego samochodu osobowego z opcją wykupu dla Centrum Technologii Audiowizualnych”. CPV 66140000-3, 34110000-1.

Unieważnienie przetargu
Pytania i odpowiedzi
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Dokumenty finansowe firmy
SIWZ

Wrocław, dnia 22.01.2013

Kompleksowa usługa ochrony mienia oraz utrzymanie czystości w budynku Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Pytania i odpowiedzi 2
Regulamin pracy CeTA
Regulamin wynagradzania CeTA
ZFSS
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pytania i odpowiedzi
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
SIWZ

Wrocław, dnia 21.01.2013

Leasing fabrycznie nowego samochodu osobowego z opcją wykupu dla Centrum Technologii Audiowizualnych”. CPV 66140000-3, 34110000-1.

Unieważnienie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pytania i odpowiedzi
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
SIWZ

Wrocław, dnia 29.11.2012

Dostawa sprzętu komputerowego oraz pomocniczego na potrzeby projektu realizowanego przez Centrum Technologii Audiowizualnych.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
SIWZ

Wrocław, dnia 07.11.2012

Remont ścian Hali A w Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1 polegający na odtworzeniu izolacji akustycznej – wełna mineralna kładziona metodą hydrodynamiczną.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
SIWZ
Dokumentacja techniczna

Wrocław, dnia 07.11.2012

Dostawa oprogramowania na potrzeby projektu realizowanego przez Centrum Technologii Audiowizualnych.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pytania i odpowiedzi
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
SIWZ

Wrocław, dnia 07.11.2012

Dostawa sprzętu pomiarowego na potrzeby projektu realizowanego przez Centrum Technologii Audiowizualnych z podziałem na 3 zadania.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
SIWZ

Wrocław, dnia 07.11.2012

Dostawa sprzętu komputerowego oraz pomocniczego na potrzeby projektu realizowanego przez Centrum Technologii Audiowizualnych.

Unieważnienie przetargu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
SIWZ

Wrocław, dnia 28.06.2012

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i systemami wspomagającymi SAP (modyfikacja istniejącego, przestarzałego SAP). CPV 71000000-8, 45312100-8.

Zmiana SIWZ
Ogłoszenie wyniku

Wrocław, dnia 22.06.2012

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i systemami wspomagającymi SAP (modyfikacja istniejącego, przestarzałego SAP). CPV 71000000-8, 45312100-8.

Pytania i odpowiedzi
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wrocław, dnia 13.06.2012

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i systemami wspomagającymi SAP (modyfikacja istniejącego, przestarzałego SAP). CPV 71000000-8, 45312100-8.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
SIWZ - strona internetowa
PFU

Wrocław, dnia 09.05.2012

Świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej dla CeTA Wrocław.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wybór oferty

Wrocław, dnia 25.04.2012

Świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej dla CeTA Wrocław.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Unieważnienie przetargu

Wrocław, dnia 21.02.2012

Dostawa z montażem podwieszanego oświetlenia panelowego dla potrzeb projektu realizowanego przez Centrum Technologii Audiowizualnych.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Materiały pomocnicze
Załącznik 1
Załącznik 2

Wrocław, dnia 31.01.2012

Dostawa monitorów wraz z akcesoriami na potrzeby projektu realizowanego przez Centrum Technologii Audiowizualnych.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenie wyników przetargu
Wrocław, dnia 27.05.2011

Dostawa i montaż stolarki drzwiowej dla potrzeb studia filmowego Wrocławskich Studiów Technologii Wizualnych w Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu.

Ogloszenie o zamowieniu
SIWZ
Ogłoszenie wyników przetargu
Wrocław, dnia 23.05.2011

Informacja o wyborze oferty
Wrocław, dnia 28.04.2011

Dostawa i montaż dla potrzeb studia filmowego Wrocławskich Studiów Technologii Wizualnych prototypowych konstrukcji drewnianych składających się z: a) małej kolistej konstrukcji drewnianej - cykloramy, b) obrotowej sceny, c) control room - pomieszczeń reżyserki filmowej i serwerowni wraz z infrastrukturą.

Ogloszenie o przetargu 001
Ogloszenie o przetargu 002
Ogloszenie o przetargu 003
Ogloszenie o przetargu 004
Zalacznik 001
Zalacznik 002
Zalacznik 003
Zalacznik 004
Zalacznik 005
wcześniejsze przetargi >>>